Toszek: Publikacja książki pt.: „Tiurma-łagier Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku”

0
1336

Gmina Toszek wydała  publikację książkową pn.: „Tiurma-łagier Tost. Historia obozu NKWD w Toszku w 1945 roku”, która odkrywa najtragiczniejsze karty historii o obozie powstałym na terenie obecnego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Samorząd toszecki na wydanie książki pozyskał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Działaniami towarzyszącymi przedsięwzięciu były warsztaty historyczne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z Toszka, Kotulina, Pniowa i Paczyny. Zorganizowana została również wystawa „Wydarzenia roku 1945 na Górnym Śląsku”, dzięki której młodzi ludzie mogli pogłębić zdobytą wiedzę. Na sali toszeckiego zamku odbyło się również spotkanie dyskusyjno-promocyjne powstałej publikacji dla mieszkańców gminy. Prelegentami byli twórcy publikacji – specjaliści i historycy Instytutu Pamięci Narodowej – Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn i Bogusław Tracz. Podkreślili oni, że choć przygotowana monografia wydaje się na dzień dzisiejszy dość wyczerpująca, to z pewnością nie prezentuje jeszcze pełni wiedzy na temat obozu NKWD w Toszku. Pozyskanie dodatkowych materiałów uzależnione jest jednak od ich udostepnienia przez archiwa rosyjskie.

Opracowana publikacja wraz z materiałami źródłowymi jest pierwszą w języku polskim próbą opisania historii  obozu sowieckiej policji politycznej – NKWD w Toszku, w okresie od maja do listopada 1945 r., w którym spośród ok. 4600 osadzonych zginęło ponad 3 tys. Opracowanie zawiera także dodatek źródłowy – listę osób zmarłych w obozie. Publikacja ilustrowana jest materiałami dokumentalnymi (faksymile dokumentów i in.) oraz aktualnymi fotografiami prezentującymi miejsca ważne dla istnienia obozu, znajdujące się na terenie miasta Toszek. Publikacja jest bezpłatna i można ją uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Toszku, pok. 26.

Info: starostwo.gliwice.pl