Toszek: NAJPIĘKNIEJSZE KROSZONKI – powiatowy konkurs plastyczny

0
618

Kroszonka (lub kraszonka) – to pisanka charakterystyczna dla znacznej części Górnego Śląska. Tradycyjnie kroszonki zdobione są na jeden kolor. Kiedyś barwiono je naturalnymi składnikami – łupinami cebuli, korą drzewa, młodymi pędami zbóż, obecnie używa się również barwników sztucznych. Na zafarbowanym jajku wyskrobuje się ostrym narzędziem (brzytwą, nożykiem) wzory, przeważnie geometryczne i kwiatowe.

REGULAMIN KONKURSU

 1. CEL KONKURSU
 • Zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tradycyjną sztuką zdobienia jajek wielkanocnych
 • Inspiracja do zabawy i ciekawego spędzenia wolnego czasu
 • Edukacja poprzez sztukę i zabawę
 • Umożliwienie zaprezentowania swojego talentu
 • Poznawanie różnych technik ozdabiania.
 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Centrum Kultury Zamek W Toszku

 1. ZAŁOŻENIA UCZESTNICTWA

Weź udział w warsztatach kroszonkarskich, które będą dostępne online na profilu Biblioteki w Toszku na Facebooku

Zainspiruj się i wykonaj dowolnie wybraną techniką pisankę wielkanocną

Dołącz do swojej pracy w sposób trwały metryczkę, w której powinny się znaleźć Twoje imię, nazwisko i wiek oraz nazwa miejscowości, z której pochodzisz, nazwę biblioteki, do której należysz, imię i nazwisko opiekuna (w przypadku pierwszej i drugiej kategorii wiekowej), numer telefonu

 • 1 osoba może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę
 • Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Gliwickiego
 • Konkurs adresowany jest do 3 grup wiekowych:

– Pierwsza kategoria: dzieci w wieku od 7 do 12 lat

– Druga kategoria: młodzież w wieku od 13 do 18 lat

– Trzecia kategoria: dorośli od 19 r. ż.

Konkurs ma charakter indywidualny.

 1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Jury powołane przez organizatora konkursu oceniać będzie:

 • Zgodność z tematyką konkursu
 • Indywidualność, samodzielność wykonania pracy
 • Zastosowanie ciekawych technik plastycznych, pomysłowość i oryginalność
 • Ogólne wrażenia artystyczno-estetyczne: kolorystyka, dokładność, estetyka.
 1. ZASADY DOSTARCZENIA PRAC

Pracę konkursową opatrzoną metryczką należy dostarczyć na adres:

Dział Bibliotek

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

 1. Zamkowa 10

44-120 Toszek

Prace prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2021 r. Prace nadesłane lub dostarczone w późniejszym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Dział Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych dla potrzeb konkursu i promocji działalności biblioteki.

 1. WYNIKI I NAGRODY

Organizator konkursu przyzna nagrody główne, wyróżnienia i dyplomy za najciekawsze prace manualne w trzech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku od 7 do 12 lat, młodzież w wieku od 13 do 18 lat oraz dorośli od 19 roku życia. Łącznie nagrodzonych zostanie 15 osób.

 1. WYNIKI KONKURSU

Organizatorzy poinformują laureatów nagrodzonych prac o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 26 marca 2021 r.

Informacja ukaże się również na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu biblioteki w portalu Facebook.

Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja prac odbędą się 31 marca 2021 r. w Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

 1. ODBIÓR PRAC KONKURSOWYCH

Osobisty po ogłoszeniu nagród i prezentacji wszystkich prac w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” do 30 kwietnia 2021 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Ostateczne decyzje w sprawie rozdziału nagród podejmuje organizator
 • Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • Dodatkowych informacji i wyjaśnień na temat konkursu udziela

Aleksandra Nowak

Kierownik Działu Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Tel. 32 233 43 44

e-mail: biblioteka@zamektoszek.eu

PATRONAT HONOROWY:

Powiat Gliwicki

i Burmistrz Toszka –

Miasto i Gmina Toszek

 

info: Centrum Kultury w Knurowie