Jak oszczędzać energię? Jak zadbać o zmniejszenie jej zużycia? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas spotkania w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, które odbędzie się 5 lutego. W spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany tematyką ograniczenia zużycia energii.

Miasto Gliwice przygotowało dla przedsiębiorców oraz mieszkańców naszego miasta szkolenie z zakresu efektywności energetycznej. Pod tym skomplikowanym tytułem kryje się po prostu oszczędzanie energii. Zarówno elektrycznej jak i cieplnej.

Podczas spotkania zostaną omówione korzyści oraz obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej. Wykładowcy przeszkolą z zagadnień dotyczących audytu energetycznego, audytu przedsiębiorstw, audytu efektywności energetycznej. Ponadto, uczestnicy szkolenia  zdobędą wiedzę na temat białych certyfikatów czyli świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników firmy Argox Eco Energia, która jest jednym z członków konsorcjum opracowującego dla Gliwic aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Firma ta przygotowuje także projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gliwice.
Specjaliści Argox Eco Energia to inżynierowie wielu specjalności z długoletnim stażem oraz pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej. Wykonali ponad dwa tysiące audytów energetycznych oraz efektywności energetycznej, które pozwoliły na uzyskanie wielomilionowych dofinansowań inwestycji proefektywnościowych.

Spotkanie odbędzie się 5 lutego o godzinie 10.00 oraz o godzinie 12.00 w sali audytoryjnej Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego przy ul.Okrzei 20,
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Info: gliwice.eu