Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym.
Termin składania dokumentów upływa 17.07.2018 r.
Szczegółowe informacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html. Ogłoszenia znajdują się w zakładce „Oferty pracy”.
Ponadto ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w innych instytucjach, w ramach służby cywilnej, są zamieszczane w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl).

info: Śląski Urząd Wojewódzki