Masz więcej niż 15 lat, a mniej niż 24 lata, jesteś uczniem lub studentem i działasz społecznie? Jesteś członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice lub samorządu studenckiego jednej ze śląskich uczelni? Weź udział w wyborach uzupełniających do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, które odbędą się 14 czerwca w Sali Sejmu Śląskiego!

W październiku upływa kadencja części składu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego. Nowi radni, wyłonieni w czerwcowych wyborach uzupełniających, rozpoczną swoją kadencję 22 października. W wyborach uzupełniających wybrani zostaną również kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

Czerwcowe wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 r. Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 25 mandatów, dla reprezentantów samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów. Uwaga! W przypadku osób indywidualnych, aktywnie działających społecznie, wybory uzupełniające odbędą się tylko w 4 okręgach, m.in. w okręgu nr 4 obejmującym Bytom, Gliwice i powiaty gliwicki, lubliniecki oraz tarnogórski. W każdym z 4 okręgów do objęcia będzie 1 mandat.

W pozostałych 3 okręgach wyborczych radni zostali wybrani na 2-letnią kadencję w 2018 r. Będą sprawować swoją funkcję do października 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego przyjmowane będą wyłącznie na formularzach (dla każdego z kandydatów osobno) dostępnych pod adresem https://mlodzi.slaskie.pl/content/o-mlodziezowym-sejmiku.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do końca maja, osobiście lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice (z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego). Można też przesłać skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl. O ważności zgłoszenia decyduje data jego wpływu do UMWŚ.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. 32/774-07-22 i 32/774-00-52, e-mail: mlodzi@slaskie.pl.

Info: gliwice.eu