Starostwo w Gliwicach: Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną, nastąpiła zmiana organizacji

0
275

Informacja dla klientów

Informujemy Szanownych Klientów, że ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną, od dnia
12 października 2020r. nastąpi zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Do Urzędu będą wpuszczane tylko te osoby, które wcześniej  drogą MAILOWĄ (zalecana), poprzez ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĘ WIZYT (Wydział Komunikacji i Transportu) lub TELEFONICZNIE umówiły się na wizytę. Weryfikacja danych będzie się odbywała przy wejściu głównym do budynku.
Osoby umówione na wizytę w Urzędzie, proszone są o oczekiwanie na swoją kolej przed wejściem głównym do budynku Starostwa.

Zwracamy się z ponowną prośbą do Mieszkańców, aby w tym trudnym czasie załatwiali w Starostwie tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe.
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi.
Rekomendujemy wysyłanie korespondencji pocztą lub dostarczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP – link poniżej :
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html
W ostateczności możliwe jest złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Klienta.
Proszę wziąć pod uwagę, że nieumówienie się na wizytę może skutkować niezałatwieniem sprawy tego samego dnia.
TELEFONICZNY kontakt ze Starostwem, PINB-em i PCPR-em możliwy jest w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa      7:30 – 15:30
czwartek                                    7:30 – 17:30
piątek                                        7:30 –  13:30
UWAGA !

W razie nagłych i ważnych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.
Zachęcamy do dokonywania płatności w KASIE za pomocą kart płatniczych oraz regulowania zobowiązań finansowych za pomocą płatności elektronicznych na numery kont podanych na stronie internetowej urzędu.

Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Dane   teleadresowe :

Wydział Komunikacji i Transportu:                  wkt@starostwo.gliwice.pl
– Referat Rejestracji Pojazdów –                                   tel. 32 331 55 99 lub
elektroniczna rezerwacja wizyt:                       83.230.38.68:1234/webakis3
– Referat Praw Jazdy –                                                   tel. 32 332 66 03
– Referat Transportu –                                                    tel. 32 338 37 13
Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76                                                          wab@starostwo.gliwice.pl

Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej
tel. 32 332 66 02  lub  32 332 66 28.
Zalecamy załatwianie spraw z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez platformy E-PUAP lub przez Portal Interesanta w WEBEWID – Powiatowy System Informacji Przestrzennej na stronie https://gliwicki.webewid.pl/. Sprawy można również zrealizować drogą pocztową lub e-mailowo (dla wniosków dotyczących udostępnienia danych osobowych wymagany jest podpis elektroniczny) pod adresem wgi@starostwo.gliwice.pl .
Wykonawców prac geodezyjnych prosimy o składanie operatów z prac wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 32 331 69 26                                                        rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl
Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93                                                        brz@starostwo.gliwice.pl
Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23                                                        wf@starostwo.gliwice.pl
Biuro Rozwoju i Informacji
tel. 32 332 66 53                                                        promocja@starostwo.gliwice.pl
– Rzecznik Prasowy
tel.: 32 332 66 65                                                       biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl
– Referat Informatyki
tel. 32 338 37 07                                                        it@starostwo.gliwice.pl
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18                                                        wes@starostwo.gliwice.pl
– Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70                                                        pcop@starostwo.gliwice.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65                                                        wgn@starostwo.gliwice.pl
Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia
tel. 32 338 37 22                                                        wkz@starostwo.gliwice.pl
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16                                 wos@starostwo.gliwice.pl
Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11                                                        wok@starostwo.gliwice.pl
Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67                                                        bok@starostwo.gliwice.pl
Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
tel. 32 332 66 10                                                        wif@starostwo.gliwice.pl
– Referat Inwestycji i Funduszy
tel. 32 230 68 64                                                        fundusze@starostwo.gliwice.pl
– Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51                                                        przetargi@starostwo.gliwice.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07                                 wzk@starostwo.gliwice.pl
– Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39                            pczk@starostwo.gliwice.pl
Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86                                                        iod@starostwo.gliwice.pl
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37                                                        pinb.powgliw@op.pl
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16                                                        pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
W trosce o Mieszkańców uruchomiona została zdalna pomoc psychologiczna w PCPR. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:
– telefon stacjonarny: (32) 332 66 77             – telefon komórkowy: 514 448 957
– komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka). Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Info: starostwo.gliwice.pl