Tegorocznym tematem konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości jest: „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Jednocześnie informujemy, że formularze zgłoszeniowe powinny zostać przesłane na wymaganym formularzu (zał. 1) do dnia 23 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Zgodnie z regulaminem krajowych eliminacji konkursu z województwa śląskiego zostaną wybrane 3 projekty, które następnie zostaną przesłane do Komisji konkursowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.