InformacjeKnurówStarostwo Gliwice

Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Uciążliwy hałas, docierający z wiaduktu nad zbiornikiem Moczury w ciągu autostrady A1 na drodze rozwiązania

Od lat na uciążliwy hałas, docierający z wiaduktu nad zbiornikiem Moczury w ciągu autostrady A1, uskarżają się mieszkańcy Knurowa. W rozwiązaniu tego problemu pomaga im od niedawna Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

– Sprawą zajęliśmy się, gdy tylko zgłosił ją nam w sierpniu 2016 roku radny Miasta Knurów, Andrzej Porada – przypomina wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. – Co prawda nie leży ona w kompetencjach powiatu, ale postanowiliśmy pomóc mieszkańcom Knurowa, którzy na hałas narażeni są od 2009 roku. Po interwencjach, które podjęłam wspólnie z posłem Piotrem Pyzikiem oraz radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, Krystianem Kiełbasą, sprawa ruszyła z miejsca.

W kwietniu ub. roku minister środowiska wydał decyzję, w której nałożono konkretne obowiązki na zarządcę tego odcinka A1, czyli katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mając na uwadze złożoność problemu, minister określił termin wykonania przeglądu ekologicznego hałaśliwego wiaduktu na 30 września br.

W sierpniu ub. r. Ewa Jurczyga zorganizowała w starostwie spotkanie stron, zainteresowanych rozwiązaniem problemu. Obecni na nim byli: reprezentanci GDDKiA, przedstawiciel posła Piotra Pyzika, Krystian Kiełbasa, Andrzej Porada oraz pracownicy starostwa i Urzędu Miasta Knurów. Zaakceptowano na nim sposób postępowania określony w decyzji ministra środowiska i zobowiązano się do informowania mieszkańców Knurowa o postępie prac.

Jak zapewniono nas 27 marca br. w katowickiej GDDKiA, obecnie wszystko jest realizowane zgodnie z tymi zaleceniami. Wykonawcą przeglądu ekologicznego została firma EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa.  Termin wykonania opracowania wyznaczono jej na 31 lipca 2018 r. Po jego ostatecznym odbiorze GDDKiA określi sposób technologiczny wyciszenia hałasu, co będzie podstawą do realizacji dalszych prac.

– O wynikach przeglądu ekologicznego i koncepcji rozwiązania problemu poinformujemy na spotkaniu, które zostanie zorganizowane dla zainteresowanych stron, gdy tylko GDDKiA je opracuje – zapewnia Ewa Jurczyga.

Info: starostwo.gliwice.pl