InformacjeStarostwo Gliwice

Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Sesja Rady Powiatu Gliwickiego oraz przyznanie nagrody Bene Meritus

22 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się 37 sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Radni podjęli na niej 7 uchwał, jedną z nich była uchwała przyznająca nagrodę Bene Meritus.

Przyznawana jest ona zasłużonym dla powiatu gliwickiego. Już zatem sama nominacja do nagrody jest wielkim wyróżnieniem. Wśród kandydatów do tegorocznej nagrody byli: Monika Buchalik – instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, założycielka szczepu „IGNIS” w Toszku; Grzegorz Nocoń – lekarz medycyny, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie, pasjonat swojego zawodu, człowiek oddany pacjentom; Marian Płaszczyk – społecznik i biegacz z Knurowa, popularyzator i organizator sztafet i pielgrzymek biegaczy do miejsc kultu religijnego; Józef Rubin – wieloletni działacz samorządowy, społecznik, prezes zarządu Klubu Seniora 50+ w Pyskowicach i jego współzałożyciel; Bogusław Szyguła – kustosz Izby Tradycji Górniczej w Knurowie, społecznik i filatelista. W kategorii zbiorowej nominowani byli: Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, który niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło, podejmujące szereg działań na rzecz integracji i pobudzania do działania lokalnej społeczności; Stowarzyszenie Ludzie Miasta z Pyskowic, które edukuje, integruje i aktywizuje mieszkańców, organizuje szereg akcji charytatywnych, kulturalnych na rzecz gminy i powiatu.

Bene Meritus w 2018 roku w kategorii indywidualnej otrzymał Grzegorz Nocoń, zaś w zbiorowej – Stowarzyszenie Ludzie Miasta z Pyskowic. Wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznych dożynek powiatowych.

Na sesji radni zapoznali się także ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego za rok 2017 dwóch jednostek organizacyjnych powiatu: Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach, a także ze sprawozdaniami rocznymi dot. sytuacji finansowej za rok 2017 dwóch spółek z udziałem powiatu – Szpitala w Pyskowicach Spółka z o.o. i Szpitala w Knurowie Spółka z o.o.

Wszystkie uchwały, protokoły z sesji, interpelacje radnych i odpowiedzi na nie zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Następna sesja zaplanowana została na 26 kwietnia.

Info: starostwo.gliwice.pl