13 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się posiedzenie Rady Sportu Powiatu Gliwickiego.

Podczas spotkania m.in. przedstawiono i omówiono wykaz imprez sportowych Powiatu Gliwickiego planowanych na 2019 rok – wśród nich znalazły się: Bieg im. Ks. Konstantego Damrota, Powiatowy Turniej Skata Sportowego, Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym oraz Miting Lekkoatletyczny im. Emila Kiszki. To imprezy znane, lubiane, w których zawsze dopisuje wysoka frekwencja uczestników. Członkowie Rady zapoznali się także z informacją dotyczącą zadań wykonanych w 2018 r. w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W skład Rady Sportu Powiatu Gliwickiego wchodzą: Marcin Kwaśniok (przewodniczący, reprezentujący Miasto i Gminę Toszek), Paweł Szołtysek (Gmina Gierałtowice), Patryk Pietraczyk (wiceprzewodniczący Rady, Miasto Knurów), Józef Rusin (Gmina Pilchowice), Dariusz Bryła (sekretarz, Miasto Pyskowice), Leszek Pięta (Gmina Rudziniec), Łukasz Wolke (Miasto i Gmina Sośnicowice), Sebastian Jendrysik (Gmina Wielowieś).

W posiedzeniu Rady Sportu Powiatu Gliwickiego udział wziął wicestarosta Adam Wojtowicz.

Info: starostwo.gliwice.pl