6 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się uroczystość podpisania umów, zawieranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Było to równocześnie podsumowanie tego konkursu dla trzech powiatów – gliwickiego, lublinieckiego i tarnogórskiego.

– Cieszę się, że gościmy w naszym starostwie przedstawicieli Województwa Śląskiego oraz nagrodzonych gmin i sołectw z bliskich nam powiatów – mówił starostwa gliwicki Waldemar Dombek. – To dla nas wielka przyjemność, że podpisanie umów odbywa się właśnie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, gdzie wysoko są cenione inicjatywy podejmowane przez sołtysów i rady sołeckie.

Serdeczne gratuluje gminom, sołtyskom i sołtysom, których wnioski otrzymały środki w ramach konkursu, złożyła na powitanie Izabela Domogała z Zarządu Województwa Śląskiego. Zapewniła, że będzie zabiegać o to, aby i w przyszłym roku taki konkurs został zorganizowany i miał większy budżet. Do gratulacji dołączyli się też poseł na Sejm RP – Piotr Pyzik, członek Zarządu Województwa Śląskiego – Beata Białowąs oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego – Józef Kubica i Bartłomiej Kowalski.

W ramach tegorocznej, drugiej już edycji Konkursu „Inicjatywa Sołecka” dofinansowanych zostało 238 zadań o wartości ponad 8,6 mln zł, a łączna kwota środków przeznaczonych przez Województwo Śląskie na ich wsparcie wyniosła blisko 4,5 mln zł. Sołectwa z trzech powiatów, które spotkały się na uroczystym podpisaniu umów w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, otrzymały na swe przedsięwzięcia łącznie blisko 840 tys. zł. Podczas tego spotkania zawartych zostało 38 umów z 16 samorządami gminnymi, za pośrednictwem których pieniądze te trafią do sołectw.

Z terenu powiatu gliwickiego umowy podpisali włodarze trzech gmin: Pilchowice – wójt Maciej Gogulla, Rudziniec – wójt Krzysztof Obrzut i Wielowieś – zastępca wójta Zygfryd Stróżyk.

W gminie Pilchowice dofinansowane zostały trzy zadania: wykonanie nagrobka ks. Konstantego Damrota wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Pilchowice (ogólna wartość zadania to ponad 70 tys., a dofinansowania – 20 tys. zł), budowa parkingu pomiędzy ul. Olchową i ul. L. Miki w Żernicy (wartość blisko 204 tys. zł, dofinansowanie – 20 tys. zł) oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Grzonki w Wilczy (wartość 25 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowi 20 tys. zł).

W gminie Rudziniec dofinansowanie otrzymały cztery sołectwa: Niekarmia na postawienie altany z utwardzeniem podłoża i murowanym grillem, Widów na budowę miejsca do rekreacji i integracji oraz wypoczynku, Poniszowice na piłkochwyty oraz Łany na budowę miejsca do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Wartość każdego z tych zadań to 20 tys. zł, z czego 15 tys. zł stanowi dofinansowanie.

W gminie Wielowieś dofinansowany został remont chodnika przy ul. Gliwickiej w Wielowsi – to zadanie o wartości ponad 123 tys. zł otrzymało blisko 60 tys. zł dofinansowania.

– Konkurs „Inicjatywa Sołecka” to jest naprawdę dobra inicjatywa – powiedział nam po podpisaniu umowy Krzysztof Obrzut, wójt Gminy Rudziniec. – Po raz drugi startowaliśmy w tym konkursie, w ubiegłym roku dofinansowanie otrzymały cztery wioski i teraz kolejne cztery wioski. Otrzymane środki pozwolą na poprawę życia mieszkańców i uatrakcyjnienie ich miejsca zamieszkania, a przy okazji poprawią wygląd tych miejscowości.

Info: starostwostarostwo.gliwice.pl