Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Nowy komendant WKU u starosty

0
739

Ppłk Mirosław Stefanów, nowy komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, gościł 21 października u starosty gliwickiego Waldemara Dombka.

Wizyta miała na celu omówienie wspólnych działań, prowadzonych przez WKU i Powiat Gliwicki. Wzięli w niej udział również mjr Tadeusz Kuśmierczyk – zastępca komendanta WKU, wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz Zbigniew Maćkowiak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informatyki Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Podczas spotkania rozmawiano na tematy dotyczące m.in. kwalifikacji wojskowej. Za jej przeprowadzenie na terenie powiatu gliwickiego odpowiada starosta, który współpracuje w tym celu z gminami wchodzącymi w skład powiatu oraz WKU Gliwice.

– Od lat bardzo dobrze układa się nasza współpraca przy przeprowadzaniu corocznej kwalifikacji wojskowej – mówił starosta. – Dotyczy to zarówno gmin naszego powiatu, jak i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach. Doceniam profesjonalizm oraz życzliwość pracowników WKU i liczę na dalszą tak udaną współpracę.

Podczas spotkania podkreślono, że kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie jest wzorowo przeprowadzana. Świadczą o tym m.in. wyniki osiągane w stawiennictwie rocznika podstawowego. Od lat powiat gliwicki jest pod tym względem w czołówce województwa śląskiego, a w 2019 r. osiągnął najlepszy wynik wśród wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu w województwie – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego wyniosło 99,8 proc. Zbigniew Maćkowiak, który z ramienia starostwa organizacyjnie czuwa nad coroczną kwalifikacją wojskową, zaprezentował podziękowanie, jakie otrzymał we wrześniu za tak doskonały wynik z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W czasie spotkania omówiono również inne tematy, związane m.in. ze współpracą dotyczącą klas mundurowych, które działają w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki – Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Ppłk Mirosław Stefanów objął funkcję komendanta WKU w Gliwicach 1 października. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – wydział inż. wojsk obrony przeciwchemicznej (1995).Tytuł magistra uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie na kierunku humanistycznym (2001). W 2003 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku administracja i zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1 batalionie obrony przeciwchemicznej w Zgorzelcu. Następnie służył w 10 Śląskim Pułku Artylerii Mieszanej w Kędzierzynie-Koźlu. Od 1998 r. związany jest z terenowymi organami administracji wojskowej, początkowo z Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach, a następnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bielsku-Białej, gdzie był zastępcą komendanta.

Info: starostwo.gliwice.pl