Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku przepisami ustawy Ordynacja podatkowa (art. 27 ust. C ustawy o CIT – o podatku dochodowym od osób prawnych), każda organizacja pozarządowa jest zobowiązana do wysłania do urzędu skarbowego deklaracji CIT-8 za 2018 rok wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Spełnienie ustawowego obowiązku wiąże się z koniecznością zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Gliwicach umożliwiło podpisywanie deklaracji CIT-8 przez Panią Reginę Wieczorek, tel. 603 415 143, posiadającą kwalifikowany podpis elektroniczny.

Każda organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie Powiatu Gliwickiego może zgłosić się do Pani Reginy Wieczorek, która nieodpłatnie podpisze deklarację CIT-8 za 2018 rok przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Info: starostwo.gliwice.pl