Informacja dla klientów Wydziału Komunikacji i Transportu

Ze względu na przeciążenie naszych linii telefonicznych spowodowane dużym zainteresowaniem ze strony klientów rekomendujemy:
– zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej, 
– w przypadku braku możliwości telefonicznego kontaktu/umówienia wizyty w Wydziale – korzystanie z systemu elektronicznej rezerwacji wizyt lub przesłanie wiadomości email na adres: wkt@starostwo.gliwice.pl

Rezerwacja terminu wizyty:
Referat Rejestracji Pojazdów: telefoniczna:  32 331 55 99
                                                elektroniczna: www.starostwo.gliwice.pl/kolejka
Referat Praw Jazdy: 32 332 66 03
Referat Transportu:  32 338 37 13

Możliwe ścieżki dostarczania spraw do załatwienia:
– osobiście, po wcześniejszej rezerwacji terminu dokonanej telefonicznie lub elektronicznie, 
– za pośrednictwem platformy ePUAP – link poniżej:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Opłaty komunikacyjne 
Zachęcamy do dokonywania płatności w KASIE Starostwa za pomocą kart płatniczych oraz regulowania zobowiązań finansowych za pomocą płatności elektronicznych. 
Numer rachunku bankowego dla opłat za dokumenty komunikacyjne: 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062.
Numer rachunku bankowego dla opłat z tytułu ustawy o opłacie skarbowej: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055.

 

info: starostwo gliwickie