Starostwo Gliwickie: Droga Powiatowa Taciszów – Rzeczyce oddana do użytku!

0
130

Droga Powiatowa Taciszów – Rzeczyce oddana do użytku!

W obecności Członka Zarządu Województwa Śląskiego Izabeli Domogały, Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomieja Kowalskiego oraz samorządowców, dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów – Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach.
Modernizacja i przebudowa drogi stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gminę Rudziniec, Powiat Gliwicki, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz firmę Danish Farmina Consultants Sp z o.o., która ma siedzibę przy tej ulicy.

Zadanie to uzyskało ogromne dofinansowanie z UE w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita zadania wyniosła 4 453 139,81 zł.
Celem projektu była lepsza dostępność drogi powiatowej 2944S w Taciszowie i Rzeczycach oraz terenów inwestycyjnych położonych przy tej drodze.

Długość przebudowanej drogi to 2,672 km
Podst. parametry techniczne to:
• szer. jezdni: 6,0 m ul. Rzeczycka i ul. Piaskowa oraz 5,5m ul. Kolejowa
• chodniki szer. 1,3-2,0 m na odcinkach ul. Rzeczyckiej oraz Piaskowej i 1,25 m na ul. Kolejowej;
• pobocza utwardzone o szer. 0,5-1,0 m (w miejscach nieograniczonych wysokim krawężnikiem).

Ponadto wykonano:

• oznakowanie,
• kanalizację deszczową i odwodnienie,
• przebudowę sieci teletechnicznych

Wykonawcą robót była firma OLS Sp. z o. o. Spółka komandytowa
Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma JM NADZORY Sp. z o.o.
Umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto w dniu 5 maja 2020 r., a odbioru końcowego robót dokonano 26 listopada 2020 r.

Dzięki realizacji inwestycji osiągnięto następujące efekty:

•Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – kierowców i pasażerów, rowerzystów, pieszych.
•Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury przez przebudowę drogi powiatowej 2944S.
•Zwiększenie nośności zmodernizowanej drogi przez dostosowanie nawierzchni do kategorii ruchu KR 3.
•Ułatwienie dostępu do dużych zakładów pracy i obiektów usługowych znajdujących się przy drodze 2944S.
•Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Rudziniec, zwłaszcza terenów inwestycyjnych przy ul. Piaskowej w Rzeczycach.
•Skrócenie czasu przejazdu przebudowaną drogą, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych.
•Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko dzięki skróceniu czasu przejazdu.
•Poprawa dostępności zbiornika wodnego Dzierżno Duże – popularnego miejsca rekreacji.
•Poprawa jakości życia mieszkańców, przedsiębiorców, społeczności lokalnej.
•Zmniejszenie wydatków z budżetu powiatu na doraźnie remonty i modernizacje będącej w coraz gorszym stanie drogi powiatowej 2944S.

 

info: Powiat Gliwicki

 

REKLAMA