Starostwo Gliwice: Wkrótce kwalifikacja wojskowa

0
247

Wkrótce kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z 26.07.2021 roku, kwalifikacja wojskowa dla  Powiatu Gliwickiego przeprowadzona zostanie od 9 do 31 sierpnia br. Prowadzona będzie w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7.

Wedle zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Celem  kwalifikacji wojskowej  jest ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej, ich wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zobowiązani są:
1)    mężczyźni urodzeni w 2002 roku;
2)    mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)    osoby urodzone w latach 2000 – 2001 które:
‒    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
‒    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z  dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4)    kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r. poz. 944);
5)    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba stawająca do kwalifikacji powinna posiadać ze sobą:
    dokument tożsamości – dowód osobisty  lub paszport,
    zdjęcie jak do dowodu osobistego o wymiarach 3 x 4 cm,
  oraz dokumentację określoną w otrzymanym wezwaniu.

Oto terminarz wzywania do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych w poszczególnych gminach powiatu gliwickiego:
    Knurów – 9-13 sierpnia
    Sośnicowice – 13-16 sierpnia
    Rudziniec – 16-17 sierpnia
    Gierałtowice – 18-19 sierpnia
    Toszek – 20-23 sierpnia
    Pyskowice – 23-25 sierpnia
    Pilchowice – 25-27 sierpnia
    Wielowieś – 27 sierpnia
    Dzień dodatkowy  – 30 sierpnia
    Rocznik Starszy – 30 sierpnia
    Kobiety – 31 sierpnia.

info: powiat gliwicki