KOMUNIKAT O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH, POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO (PINB) I POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR) W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2.

Informujemy, że z dniem 23 marca 2020 r. nastąpiło ograniczenie pracy urzędu, co ma  bezpośredni wpływ na sposób załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, PINB i PCPR.

 

Urząd został zamknięty dla Klientów aż do odwołania. Prosimy Klientów o komunikowanie się ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, PINB-em i PCPR-em drogą telefoniczną lub mailową w następujących godzinach:

– poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
– czwartek                                  7.30 – 17.30
– piątek                                       7.30 – 13.30

 

W razie nagłych i ważnych zdarzeń można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.

Rekomendujemy korzystanie z elektronicznej drogi załatwiania spraw – informacja na ten temat umieszczona jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce E-URZĄD. Polecamy także tradycyjna pocztę. Regulowanie zobowiązań finansowych jest możliwe za pomocą płatności elektronicznych na numery kont podane na stronie internetowej urzędu.

Poniżej przypominamy dane teleadresowe:

Wydział Komunikacji i Transportu:
– rejestracja samochodów – 32 331 55 99 (rejestrowane będą tylko pojazdy fabrycznie nowe i załatwiane sprawy nie cierpiące zwłoki – po poprzednim umówieniu się telefonicznym).

– prawa jazdy – 32 332 66 03.
– Referat Transportu – 32 338 37 13 (w następujących godzinach: od pon. do śr. – 7.30-11.30, czw. –7.30-12.30, pt. – 7.30-10.30)
wkt@starostwo.gliwice.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76
wab@starostwo.gliwice.pl

 

Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej
tel. 32 332 66 02 lub 32 332 66 28.
Zalecamy załatwianie spraw z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez platformy E-PUAP, SEKAP lub przez Portal Interesanta w WEBEWID – Powiatowy System Informacji Przestrzennej na stronie www.starostwo.gliwice.pl – https://gliwicki.webewid.pl/. Sprawy można również zrealizować drogą pocztową lub e-mailowo (wymagany jest podpis elektroniczny) pod adresem wgi@starostwo.gliwice.pl.
Wykonawców prac geodezyjnych prosimy o składanie operatów z prac wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (w następujących godzinach: od pon. do śr. – 7.30-11.30, czw. –7.30-12.30, pt. – 7.30-10.30)
tel. 32 331 69 26
rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl

Biuro Prasowe (w następujących godzinach: od pon. do śr. – 7.30-11.30, czw. –7.30-12.30, pt. – 7.30-10.30)
tel. 32 332 66 65
biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl

Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93
brz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18

wes@starostwo.gliwice.pl
– Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70

pcop@starostwo.gliwice.pl

Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23
wf@starostwo.gliwice.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65
wgn@starostwo.gliwice.pl

Wydział Kontroli i Audytu
tel. 32 338 37 22
wka@starostwo.gliwice.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16
wos@starostwo.gliwice.pl

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11
wok@starostwo.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67
bok@starostwo.gliwice.pl

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji
tel. 32 332 66 10

wri@starostwo.gliwice.pl
– Referat Rozwoju i Inwestycji
tel. 32 230 68 64

rozwoj@starostwo.gliwice.pl
– Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51

zamowienia@starostwo.gliwice.pl
– Referat Promocji i Współpracy Partnerskiej
tel. 32 332 66 53

promocja@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07
– Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39
pczk@starostwo.gliwice.pl
– Referat Informatyki
tel. 32 338 37 07

wzi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
tel. 32 332 66 40

wzs@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86

iod@starostwo.gliwice.pl

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37

pinb.powgliw@op.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16

pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

 

 

Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).  

 

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o naszych Mieszkańców uruchomiona została możliwość skorzystania ze zdalnej pomocy psychologicznej w PCPR w Gliwicach. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:

– telefon stacjonarny: (32) 332 66 77

– telefon komórkowy: 514 448 957

– komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka).

Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

 

info: starostwo gliwice