Starostwo Gliwice: Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

0
503

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, pojawiły się nowe możliwości finansowania działalności kół.

Nowe prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Jednak w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno nowe KGW, a o zarejestrowaniu zdecyduje kolejność złożenia wniosku. Z prawa pierwszeństwa będą mogły skorzystać koła, które już działają – ale tylko przez pierwszy miesiąc od wejścia w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Prawo rejestracji mają wtedy wszystkie, działające już KGW ( w jednej wsi będzie wtedy możliwość istnienia więcej niż jednego koła KGW). Koło może założyć dziesięć osób. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Dla KGW przygotowano wsparcie finansowe. Wysokość pomocy będzie uzależniona od ilości członków koła i będzie wynosić odpowiednio: dla kół do 30 osób – 3000 zł, powyżej 31 osób – 4000 zł, a powyżej 75 – 5000 zł. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 32 302 20 31.

 

info: starostwo gliwice