Starostwo Gliwice: Konsultacje społeczne dokumentu Strategia Demograficzna 2040.

0
237

Na zaproszenie Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski miałem okazję uczestniczyć w konsultacjach społecznych dokumentu Strategia Demograficzna 2040 – jak informuje Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki. Zakres działań koncentruje się na dzietności, ponieważ długofalowo jest to najlepszy sposób na przywrócenie korzystnej struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. Dlatego strategicznym celem zaproponowanym przez autorów dokumentu jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń.

Eksperci zidentyfikowali 10 obszarów wpływających na decyzję o posiadaniu dzieci i zaproponowali 12 kierunków interwencji w ramach 3 celów szczegółowych. Są to:

🟢 Cel szczegółowy 1 – Wzmocnienie rodziny:
📌 zabezpieczenie finansowe rodzin (konsekwentnie realizowane od 2015 roku poprzez liczne programy, w tym Rodzinę 500+)
📌 wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin (kierunek priorytetowy MIESZKANIE)
📌 wsparcie trwałości rodzin,
📌 popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie,
📌 wzmocnienie współpracy z III sektorem i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny,

🟢 Cel szczegółowy 2 – Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci
📌 rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie (kierunek priorytetowy PRACA)
📌 rozwój form opieki nad dziećmi (realizowany od 2015 roku kierunek priorytetowy OPIEKA)
📌 rozwój opieki zdrowotnej (kierunek priorytetowy ZDROWIE)
📌 poprawa jakości i organizacji edukacji,
📌 rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinom,

🟢 Cel szczegółowy 3 – Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk
📌 podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu centralnym,
📌 podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym.

Województwo śląskie stoi przed wyzwaniem związanym ze zmniejszającą się liczbą ludności, zarówno wskutek niekorzystnych ruchów migracyjnych, jak i w efekcie niekorzystnego ruchu naturalnego ludności. Prognozy demograficzne przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że tendencje te będą się pogłębiać, co w perspektywie kilkunastu lat może skutkować licznymi problemami społecznymi i gospodarczymi. Negatywne tendencje demograficzne występują także w innych regionach Polski, niemniej jednak województwo śląskie jest regionem, w którym nasilenie tych tendencji jest i prawdopodobnie będzie najbardziej odczuwalne szczególnie w sferze społecznej i gospodarczej.

A jak to wygląda u nas w powiecie gliwickim w zakresie demografii poniżej publikujemy dane.

info:   Adam Wojtowicz fb – Starostwo Powiatowe w Gliwicach