Starostwo Gliwice: Kończą się prace przebudowujące drogę powiatową Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach oraz rondo u zbiegu ulic Szpitalnej i Kosmonautów w Knurowie.

0
312

Kończą się prace przebudowujące drogę powiatową Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach oraz rondo u zbiegu ulic Szpitalnej i Kosmonautów w Knurowie.
Obie inwestycje, których realizacja nastąpiła za sprawą wspólnych wysiłków samorządów gmin, powiatu oraz dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, prezentują się znakomicie.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach
Pyskowiczanie z całą pewnością cieszą się na sam widok ciągu pieszo- rowerowego po stronie zachodniej ul. Powstańców Śląskich. Ciąg ten prowadzony jest od obiektu mostowego na cieku Drama do ul. Czyżyków. Za ul. Czyżyków nastąpi segregacja ruchu. Ruch pieszych odbywać się będzie chodnikiem, ruch rowerowy ścieżką. Chodnik kończy się na wysokości posesji nr 26. Ścieżka rowerowa prowadzona będzie do drogi gruntowej, która prowadzi na ogródki działkowe, Dzięki wskazanej inwestycji nastąpiła także wyraźna poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi oraz obsługi komunikacyjnej w rejonie skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie
Głównym celem realizacji zadania jest utworzenie małego ronda jednopasmowego na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów. Powstał także element układu komunikacyjnego w postaci ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego.

W ramach pozostałych zadań, wykonano: a) przebudowę istniejących chodników, schodów terenowych, zjazdów publicznych oraz indywidualnych, b) remont na całej szerokości odcinka ul. Szpitalnej w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych na jezdni umożliwiających prawidłowe odwodnienie, c) parking dla samochodów osobowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów (w części północno-wschodniej), d) zatoki postojowe wzdłuż jezdni ul. Szpitalnej.

Zadanie to jest powiązane z zadaniem pn. Wsparcie mobilności miejskiej w Knurowie poprzez budowę Centrum Przesiadkowego w Knurowie przy ul. Szpitalnej – Przystanek (FOCH), której inwestorem jest Gmina Knurów. Zachowane zostaną parametry chodników i drogi dla rowerów przez co obie inwestycję będą stanowiły spójną całość.

info: Starostwo Powiatowe w Gliwicach