Starostwo Gliwice: Zebranie Komitetu Sterującego Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”

0
915
Klaster energii…
 
Zebranie Komitetu Sterującego Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”
1 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”. Członkowie komitetu zapoznali się z prezentacją, przygotowaną przez dostawców technologii – firmy SBB Energy S.A. i Innotec Energy sp. z o.o. – odnośnie technologii produkcji zielonego wodoru z osadów ściekowych i bioodpadów.
Spotkanie prowadził Piotr Rak, przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra i jednocześnie prezes PGK sp. z o.o. w Przyszowicach, a udział wzięli w nim członkowie Komitetu (w kolejności alfabetycznej): Piotr Dudło, sekretarz miasta Knurów, Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice, Leszek Kołodziej, burmistrz Sośnicowic, Grzegorz Kupczyk, burmistrz Toszka, Krzysztof Obrzut, wójt gminy Rudziniec, Ginter Skowronek, wójt Gminy Wielowieś, dr hab. inż. Sebastian Werle, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic.
Przewodniczący komitetu na wstępie poinformował o przyszłych planach działalności klastra, na które składają się m. in.: przygotowanie oficjalnego regulaminu komitetu, organizowanie spotkań Klastra Energii z innymi klastrami, opracowanie formularzy dot. istniejących w poszczególnych gminach instalacji oraz zapotrzebowania na energię w obiektach gminnych i pracą nad strategiami.
Następnie zaproszeni przedstawiciele firm SBB Energy oraz Innotec Energy zapoznali Radę Klastra z własną działalnością oraz konceptem rewolucyjnej – w dziedzinie energii odnawialnej – technologii HTC, czyli hydrotermalnej karbonizacji, która dzięki specjalnym procesom technologicznym, przemienia odpady organiczne w źródła odnawialnej energii.
Posiedzenie miało zapoznać członków Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” z różnymi alternatywami pozyskiwania czystej energii dla mieszkańców powiatu gliwickiego.
info: powiat gliwicki