Starostwo Gliwice:

9 września w gliwickim Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie w sprawie „usunięcia czy też zminimalizowania” oddziaływania hałasu dobiegającego z odcinka autostrady A1, w rejonie knurowskich Moczur.

Knurowski Radny Miejski i mieszkaniec Farskich Pół – Andrzej Porada, żywo zainteresowany i pilotujący od początku temat, poinformował nas, że próbne testy z nowym, wymienionym przykryciem dylatacji na autostradzie, przyniosło oczekiwany skutek.
W sposób znaczący spadł efekt słyszalnego hałasu. W związku z tym postanowiono, żeby w budżecie GDDiA znalazła się, kwota która zabezpieczy wymianę kolejnych 18 pokryw.

Niestety trochę czasu jeszcze upłynie, ponieważ realizację tego założenia, zaplanowano na II połowę 2021 roku.

W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli oprócz przedstawiciela Starostwa w osobie Ewy Jurczyga, przedstawiciele knurowskiego magistratu – Anna Lewandowska /naczelnik wydziału GKRiOś Knurów / przedstawiciel GDDiA oraz poseł Piotr Pyzik.

 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Uciążliwy hałas, docierający z wiaduktu nad zbiornikiem Moczury w ciągu autostrady A1 na drodze rozwiązania

Knurów: Kiedy w końcu zniknie hałas dochodzący z autostrady A1?