„Bezpieczniki TAURONA” to nazwa programów, których celem jest edukacja pracowników różnych firm i branż oraz dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz zachowania ostrożności w pobliżu infrastruktury energetycznej.Szczegółowe informacje poniżej.

 
info: starostwo.gliwice.pl