Zgodnie z tradycją, „Barbórkowe” spotkanie Koła Chłopa w Stanicy odbyło się w ostatnią sobotę listopada. W imieniu Urzędu życzenia dalszej owocnej pracy złożyła p. Aleksandra Skwara, z-ca Wójta Gminy Pilchowice. Przy tradycyjnym już „Barbórkowym” golonku (było tak dobre, ze znikło, zanim zdążyłem sfotografować) i zimnym piwie. podsumowaliśmy miniony pracowity rok, efekty powołanie Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich, współpracę przy organizacji letniego wypoczynku stanickich dzieci oraz przy imprezach sołeckich i gminnych. Gromkie „Sto lat” odśpiewano też liczącemu sobie 90 lat p. Edwardowi Kani, bardzo aktywnemu członkowi naszego Koła. (więcej foto na stronie internetowej Stanicy)

materiał: Andrzej Tadeusz Knapik