Spodziewane utrudnienia drogowe w gminie Pilchowice, pierwsze już od 13 marca

0
600

W związku z „Przebudową drogi gminnej Nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilcza” od 13 marca 2017 r. będą prowadzone prace drogowe.
Zakres przebudowy ul. Stawowej obejmować będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. K. Miarki oraz od skrzyżowania z ul. Rybnicką do skrzyżowania z ul. Stawową.

Informujemy również, że w związku z „Przebudową drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stanicy” od 20 marca 2017 r. będą też prowadzone prace drogowe.
Zakres przebudowy ul. Dworcowej obejmować będzie odcinek od drogi wojewódzkiej ul. Gliwickiej do skrzyżowania z ul. Cystersów (do kolei wąskotorowej), a następnie do ostatnich zabudowań za przepustem.

Info ; https://www.facebook.com/pilchowice/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf