Sośnicowice   W dniu dzisiejszym w Hotelu „Sylwia” odbyła się II Sośnicowicka Konferencja Profilaktyczna „Powiedz NIE uzależnieniom i przemocy”

0
261

Sośnicowice

 

W dniu dzisiejszym w Hotelu „Sylwia” odbyła się II Sośnicowicka Konferencja Profilaktyczna „Powiedz NIE uzależnieniom i przemocy”, organizowana przez Burmistrza Sośnicowic we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach.

 

W konferencji udział wzięło ponad 90 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele Rady Miejskiej, Samorządu Gminy Sośnicowice, Zarządu i Rady Powiatu Gliwickiego, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, Oświaty i placówek edukacyjnych z terenu naszej gminy, kierownicy OPS z terenu powiatu gliwickiego, dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, członkowie Zespołów interdyscyplinarnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutów i psychologów, przewodniczący okolicznych Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych oraz mediów.

 

W tym roku zgromadzeni uczestnicy mieli szansę wysłuchać czterech wykładów, które wygłoszone zostały przez sędziego Artura Lipińskiego, terapeutę uzależnień Adama Nyka, doktor psychologii Aleksandrę Piotrowską oraz mecenasa Grzegorza Wronę.

 

Dziękujemy Przewodniczącej Komisji oraz wszystkim jej członkom za organizację tej Konferencji, dzięki której wszyscy uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę i wymienić się między sobą doświadczeniami.