Śląsk: Zawieszenie działalności placówek działających na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością

0
377

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał decyzję o czasowym zawieszeniu na terenie całego województwa śląskiego działalności w:
– dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+,
– środowiskowych domach samopomocy,
– warsztatach terapii zajęciowej.
Polecenie zawieszenia działalności w powyższych placówkach od 20 października br. do odwołania skierowane zostało do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast oraz starostów powiatów z obszaru województwa śląskiego.

Info: fb Jarosław Wieczorek- Wojewoda Śląski