Śląsk: Śmigłowiec w walce ze skutkami ulew i podtopień..

0
211

Policjanci z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Żywca oceniali stan wód w naszym województwie po ostatnich ulewach i lokalnych podtopieniach. Wczoraj pogoda umożliwiła rekonesans zalanych terenów z powietrza przy wykorzystaniu policyjnego śmigłowca obsługiwanego przez pilotów Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji. Zebrana wiedza okaże się cenna w dalszych analizach zagrożeń oraz planu działań służb w porozumieniu z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego.

Od 13 maja br. na terenie powiatu wodzisławskiego oraz raciborskiego w związku z wystąpieniem ekstremalnych zdarzeń burzowych związanych z ulewnymi deszczami ogłoszone zostały alarmy przeciwpowodziowe. W wyniku pogarszającej się sytuacji hydrometeorologicznej zostało zalanych wiele prywatnych posesji, a także doszło do podtopień głównych dróg w tych powiatach. W związku z możliwością wystąpienia dalszych anomalii pogodowych na terenie Śląska, w rzekach i potokach utrzymuje się średni oraz wysoki poziom wody. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych. Miejscami, możliwe są również gwałtowne wzrosty poziomu wody, wywołane ciągłymi opadami deszczu, co może spowodować lokalne podtopienia.

Policjanci wspólnie z powiatowymi i miejskimi zespołami zarządzania kryzysowego przeprowadzili rekonesans sytuacji hydrologicznej na terenie województwa śląskiego. Sprawdzono w szczególności powiaty: wodzisławski, raciborski, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu-Rybnik. Do działań skierowano policyjny śmigłowiec obsługiwany przez pilotów Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji, na którego pokładzie policjanci prowadzą obserwacje rejonów zagrożonych podtopieniem, zalaniem i powodzią. Mapa południa województwa z uwzględnieniem opisywanych zagrożeń powstała w wyniku współpracy z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

Info: KMP Rybnik