Spór między zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a stroną społeczną trwa od miesięcy. Dziś ( 5 lutego) górnicy i związkowcy z PGG podjęli ostateczną decyzję o rozpoczęciu protestów.

To wynik braku porozumienia z zarządem PGG m.in. w kwestii podwyżek.

Związkowcy domagają się 12-procentowych podwyżek. Spór dotyczy także wysokości nagrody rocznej (czyli tzw.14. pensji),próby cichej likwidacji kopalń, braków przychodów z zakontraktowanego węgla przez Spółki Energetyczne.

Harmonogram strajków :

  • 17 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzony 2-godzinny strajk ostrzegawczy w kopalniach i zakładach PGG
  • 25 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzone referendum strajkowe we wszystkich zakładach i kopalniach PGG
  • 28 lutego 2020 r. odbędzie się manifestacja w Warszawie