Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, ze od 1 czerwca do 10 lipca na terenie całego województwa śląskiego będą prowadzone ankietowe badania rolnicze.

Badania dotyczące pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, a także pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego mają charakter obowiązkowy. Są realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera oraz bezpośredniego wywiadu.

Info: gliwice.eu

Fot. Urząd Statystyczny w Katowicach