Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza na bezpłatne szkolenie dla mieszkańców województwa śląskiego: „Dobre praktyki w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej – standardy WCAG 2.0”.

Szkolenie jest skierowane do osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiadomości na temat zagadnień tj. poprawność i sposób dobierania koloru i kontrastu, typografii strony www oraz dodawanie deskrypcji i alternatywy tekstowej do zdjęć.

W trakcie spotkania zostaną omówione najważniejsze elementy wpływające na poprawny odbiór treści umieszczonych nie tylko na stronach www, ale również w dokumentach zamieszczonych na stronach internetowych. Uczestnicy warsztatu samodzielnie, w sposób praktyczny, sprawdzą dostępność i użyteczność wybranych stron www oraz przygotowanych treści tekstowych w formatach doc / docx oraz PPT.

Celem szkolenia jest przybliżenie podstawowych zasad, które określają w jaki sposób treści internetowe wzbogacone o prezentacje multimedialne, dokumenty w formatach doc / docx, PDF, itp. można przygotować w taki sposób aby były dostępne i użyteczne dla każdego użytkownika.

Termin: 21 lipca 2018 r. (sobota), godz. 9.00-13.00

Miejsce: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, ul. Powstańców 34, II piętro, sala 205

Grupa: 15 osób

Koszt: bezpłatnie

WAŻNE!

Uczestnicy szkolenia muszą mieć ze sobą laptop.

PROGRAM:

9.00-10.20

1. Wprowadzenie do wytycznych WCAG 2.0:

 • zarys historyczny,
 • kwestie prawne dotyczące dostępności (w Polsce i na świecie),
 • rekomendacja Konsorcjum W3C,
 • poziomy wytycznych WCAG 2.0 (zasady, wytyczne, kryteria sukcesu, techniki wystarczające i doradcze),
 • cztery zasady WCAG 2.0 e szczególnym uwzględnieniem dokumentów w formatach doc/docx oraz ppt;

2. Określenie odbiorcy treści ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym:

 • grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku),
 • wprowadzenie najważniejszych zagadnień dotyczących wad i dysfunkcji mających szczególny wpływ na sposób odbioru treści zamieszczanych na stronach internetowych,
 • kogo dotyka brak dostępności;

3. Zasada nr 1 Percepcja – postrzeganie; wprowadzenie do poprawnego przygotowania i umieszczania treści tekstowych w materiałach promocyjnych na stronach internetowych:

 • semantyka strony www,
 • uwzględnienie zasady zrozumiałości (WCAG 2.0),
 • zwrócenie uwagi na: wielkość czcionki, dobór czcionki, krój czcionki, kontrast kolorystyczny strony,
 • struktura dokumentu (nagłówki, nawigacja, język dokumentu),
 • formaty plików;

10.20-10.30    Przerwa kawowa

10.30-11.40

1. Architektura informacji  – zasada 7 kroków przygotowania poprawnego dokumentu tekstowego.

2. Grafiki, zdjęcia, obrazy i wykresy – prawidłowe wzbogacenie przekazu tekstowego:

 • wprowadzenie zagadnień dotyczących „deskrypcji” oraz „tekstu alternatywnego”,
 • kontekst (przygotowanie opisu alternatywnego zgodnie z odbiorcą informacji zawartej w obrazie graficznym),
 • atrybut „alt”,
 • mapy, wykresy, zdjęcia – pomoc w odbiorze treści,

Ćwiczenia praktyczne – samodzielne tworzenie poprawnych dokumentów w formacie doc/docx oraz ppt.

11.40-11.50 Przerwa kawowa

11.50-13.00

1. Dodawanie alternatywy tekstowej do grafiki tj. zdjęcia, logotypy, elementy ozdobne, itp. na stronach www:

 • umiejętne korzystanie z narzędzi wspomagających pracę projektantów stron,
 • wprowadzenie walidacji manualnej oraz automatycznej,
 • sprawdzanie współczynnika kontrastu dla treści tekstowej oraz nietekstowej (piktogramy, ikony);

Ćwiczenia praktyczne – samodzielne przeprowadzenie walidacji za pomocą dostępnych aplikacji – przykłady na stronach internetowych zalecanych przez prowadzącego warsztaty.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Osoba do kontaktu: Sabina Rotowska-Śpiewak, tel. (32) 700 78 21, e-mail: srotowska@e-slask.pl

Trener:

dr Izabela Mrochen – ukończyła studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 1995 roku, następnie w 1998 roku studia wyższe z zakresu języka angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej prace magisterskie związane były tematyką z zakresu językoznawstwa. Badania językoznawcze również zostały zawarte w pracy doktorskiej, którą obroniła w 2009 roku.

Swoje zainteresowania związane z tłumaczeniem napisów do filmów jak również sposób przygotowania dubbingu pogłębiała na Uniwersytecie w Kopenhadze pod koniec lat 90-tych. Ponadto przeprowadziła prace badawcze w siedzibie telewizji Canal+ w Warszawie oraz w Telewizji Katowice. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje zainteresowania ponownie skupiła wokół problematyki związanej z tłumaczeniem napisów oraz  wykorzystania najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT (Computer Assisted/Aided Tools).

W 2016 roku otrzymała certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności audytowania stron zgodnie z zasadami WCAG 2.0 nadanym przez University of South Australia oraz Media Access Australia. Od 2017 certyfikowany projektant stron na CMS Word Press. W maju 2018 dr Mrochen ukończyła certyfikowane szkolenie projektanta stron mobilnych – UX Designer. W kwietniu 2018 nominowana do tytułu Lider Cyfrowej Dostępności. Od listopada 2017 współpracuje z Teatrem Śląskim jako audiodeskryptor w spektaklu „Spójrz na mnie” reż. A. Ziajski.

Jest członkiem grupy roboczej ds zasobów internetu przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Info: e-slask.pl