Rybnik: SZPITAL PSYCHIATRYCZNY Z NOWYM SPRZĘTEM

0
380
Fot. Joanna Sierańska

Poprawiła się jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Placówka zakupiła sprzęt i wyposażenie z przekazanej przez Miasto w grudniu 2021 roku dotacji w wysokości 3,5 miliona złotych.

Ostatnie lata pokazują, iż systematycznie rośnie liczba osób wymagających szeroko rozumianej pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej, natomiast warunki leczenia pozostawały na niewystarczającym poziomie – tłumaczy  dyrektor szpitala prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys. – Aby zapewnić odpowiednią  jakość i dostępność do realizowanych przez szpital usług zdrowotnych, mienie placówki wymagało znacznej poprawy. Przeprowadzona inwestycja była koniecznym krokiem, dzięki któremu szpital będzie mógł konkurować na rynku usług medycznych. Jest też czynnikiem zapewniającym naszą gotowość do dalszego wieloletniego pomagania pacjentom – dodaje dyrektor placówki.

Dzięki dotacji szpital zakupił m.in. karetkę transportową, która została wyposażona w instalację tlenową, nosze oraz krzesełko kardiologiczne. Będzie służyła m.in. transportowi pacjentów szpitala na badania i konsultacje lekarskie oraz do miejsca zamieszkania a także do transportu pacjentów skierowanych przez sąd z całej Polski. Nowa karetka została też doposażona w defibrylator, który zapewni pacjentom jeszcze większe bezpieczeństwo transportowe.

W ramach dotacji szpital zakupił także:  

 • USG do badań ultrasonograficznych jamy brzusznej i badań echokardiograficznych, co pozwoli na szybszą diagnostykę pacjentów szpitala na miejscu. Dotychczas szpital zlecał badania USG na zewnątrz, ponosząc przez to dodatkowe koszty.
 • 3 kotły kondensacyjne z urządzeniami – zadanie to pierwszy z kilku etapów kompleksowej modernizacji infrastruktury energetycznej szpitala planowanej w latach 2022-2023. Zakup kotłów wpłynie na świadczenia zdrowotne, których ciągłość z uwagi na liczne awarie w dostawie ogrzewania i cieplej wody, była zagrożona.
 • 111 zestawów łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi, które zastąpią wyeksploatowane meble szpitalne. Zakup poprawi pacjentom warunki opieki, a także wpłynie na jakość pracy personelu szpitala
 • 7 szt. aparatury i sprzętu medycznego KINEKT z oprogramowaniem VAST
  Taki sprzęt ma szerokie zastosowanie w procesie leczenia pacjentów psychiatrycznych, łączy ćwiczenia fizyczne z poznawczymi, wpływa na siłę mięśniową pacjentów, ich równowagę, stabilizację, wytrzymałość, ćwicząc jednocześnie uwagę, koncentrację, schemat ciała.
 • Aparaturę  biofeedback, która ma zastosowanie w profilaktyce i leczeniu pacjentów z szerokim spektrum chorób fizycznych i psychicznych. Pozwala na monitorowanie zmian fizjologicznych organizmu pod wpływem różnych stanów emocjonalnych i poznawczych chorego, który uczy się rozpoznawać niepokojące symptomy i kontrolować funkcje ciała. Aparatura dopełni oddziaływania terapeutyczne prowadzone w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej, podnosząc poziom świadczeń zdrowotnych oferowanych przez szpital.
 • Sprzęt do fizykoterapii i rehabilitacji
  Chodzi o zestaw urządzeń i aparatury z laserem biostymulacyjnym oraz zestawem do terapii ultradźwiękowej i magnetoterapii oraz 2 bieżnie i 5 rowerków rehabilitacyjnych
 • Wózki transportowo-kąpielowe (3 szt.), które są niezbędne do prawidłowej opieki nad pacjentami leżącymi i z ograniczeniami ruchowymi.
 • Pojazd elektryczny typu melex do wewnętrznego transportu pacjentów
  Pojazd jest niezbędny m.in. do dowożenia pacjenta z izby przyjęć na wskazany oddział medyczny na rozległym terenie szpitala, często do odległych budynków. Będzie też wykorzystywany przy transporcie pacjentów na badania, terapię czy rehabilitację do innych części szpitala.
 • Schodołazy (4 szt.)
  Budynki oddziału Szpitala Psychiatrycznego nie są wyposażone w windy, przez co osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mają problem w poruszaniu się między piętrami. Schodołazy umożliwią pacjentom korzystanie w pełni z dostępnych form rehabilitacji psychiatrycznej.

Cieszę się, że Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, placówka bardzo ważna dla Rybnika i regionu, sprawnie  wykorzystał miejską dotację. Jej celem była poprawa jakości usług medycznych i warunków leczenia pacjentów – podkreśla Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika.

Fot. Joanna Sierańska

info: rybnik.eu