Rybnik: EKOLOGICZNY MOSIR

0
324

Efektywny energetycznie  i ekologiczny – taki będzie budynek MOSiR przy ulicy Powstańców Śląskich 42. Wszystko dzięki zamontowaniu kogeneracyjnego źródła energii.

Kogeneracja to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Takie rozwiązanie zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewniając jednocześnie  bezpieczeństwo energetyczne.

Po analizie zapotrzebowania budynku MOSiR przy ulicy Powstańców Śląskich 42 na ciepło i energię elektryczną zdecydowano o budowie kaskady 2 mikrokogeneratorów o łącznej mocy 120 kW.

Zadaniem mikrokogeneracyjnego źródła opartego o gazowy silnik spalinowy będzie produkcja części energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu oraz wspomaganie istniejącego układu grzewczego kotłowni gazowej. Inwestycja pozwoli na  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wpływających na jakość powietrza (m.in. CO2 i PM10) oraz redukcję  kosztów związanych z zapewnieniem energii dla obiektu.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 928 650 zł.  Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z EFRR w wysokości 637.580,55 zł.  Miasto ze swojego budżetu wyłożyło 291.069,45 zł.

W ramach inwestycji wybudowano jednokondygnacyjny techniczny budynek kogeneracji o powierzchni użytkowej 15,60 m². Przedsięwzięcie obejmowało też wykonanie: niezależnych instalacji spalinowych dla dwóch silników gazowych, wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz wewnętrznej instalacji gazu wraz z aktywnym systemem awaryjnego wypływu gazu. Zabudowano ponadto kaskady dwóch mikrokogeneratorów gazowych o mocy 2 x 60 kW (w tym 2 x 20 kW mocy elektrycznej i 2 x 40 kW mocy cieplnej), zbiornik buforowy o pojemności 500 dm³ i dwa dystrybutory ciepła z systemem zarządzania energią cieplną. Układy regulacyjne, połączenia hydrauliczne kogeneracyjnego źródła ciepła z istniejącym układem grzewczym, instalacje: technologii kogeneracji, oświetlenia, uziemiającą i odgromową, gniazd wtyczkowych oraz dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia – to kolejne elementy inwestycji. Ponadto rozbudowano rozdzielnię główną budynku MOSiR na potrzeby zasilania budynku kogeneracji (instalacja elektryczna, elektryczna tablica rozdzielcza budynku TR.KG.) oraz rozdzielnię stacji transformatorowej związanej z miernikiem referencyjnym układu kogeneracji.

Info: rybnik.eu