Rybnik: 100 MLN ZŁ NA DRUGI ETAP DROGI REGIONALNEJ

0
626

Kolejny odcinek przebiegającej przez Rybnik Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto Rybnik do konkursu złożyło wniosek na zadanie: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935”.

– Cieszę się, że jednak pieniądze się znalazły, że jednak potrzeby naszego miasta na tę strategiczną inwestycję zostały dostrzeżone przez rząd – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Chciałbym jednak podkreślić, że 100 mln zł na tę inwestycję to pierwszy krok, ponieważ szacujemy, że przy dzisiejszej inflacji, wzrostach cen za materiały i usługi ten 4 kilometrowy odcinek razem z mostami na trasie będzie nas kosztował szacunkowo około 250 mln zł.  A to oznacza, że potrzebujemy jeszcze kolejnych 150 mln zł. Na moment składania wniosku do programu dofinansowania obwodnic szacowaliśmy koło 200 mln zł. Przed nami jest druga edycja Polskiego Ładu. Będziemy aplikować o kolejne środki. Póki co nie ma jeszcze warunków dla tego programu – zaznacza prezydent. – Dla nas najważniejsze jest to, że główny odcinek, kręgosłup komunikacyjny miasta powstał – te 10 kilometrów miało dla nas kluczowe znaczenie – połączyło całe południe miasta z autostradą. Odcinek następny będzie miał strategiczne znaczenie dla całego Subregionu w kontekście także trasy od Raciborza do granic miasta. Zrobimy wszystko, by drugi odcinek tej drogi wybudować. Przypomnę, że mamy projekt, mamy wykupione tereny pod budowę. Mam nadzieję, że znajdą się kolejne źródła na dofinansowanie tej inwestycji. Ktoś może zapytać dlaczego tak bardzo się nie cieszę? Przecież chcieliśmy, teraz mamy i nie jesteśmy wdzięczni? Dlatego, że ze względu na wprowadzenie Polskiego Ładu nasze miasto straci rocznie prawie 58 mln zł. Wprowadzone i niezrekompensowane ulgi w podatku dochodowym to strata dla miasta 27 mln zł – podumowuje prezydent.

Ważniejsze informacje o rybnickim projekcie:

  • okres realizacji: 2022-2024
  • długość odcinka: 4,12 km
  • zakres projektu: budowa drogi na odcinku od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Sportowej- dwujezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu wyposażonej w infrastrukturę techniczną (odwodnienie, oświetlenie),
  • ilość węzłów bezkolizyjnych: 1 (z ul. Grota Roweckiego)
  • ilość skrzyżowań: 1 (połączenie z ulicą Sportową)
  • 4 wiadukty drogowe oraz 5 przepustów dla zwierząt,
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych oraz cieków wodnych,
  • budowa zbiorników retencyjnych,
  • budowa ekranów akustycznych.

– Prace projektowe związane z budową Drogi Regionalnej zakończyły się w 2016 roku uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz zezwoleń, które pozwoliły zrealizować odcinek ponad 10 kilometrów drogi. Warunkiem rozpoczęcia tej inwestycji było podzielenie jej na dwa etapy. Z uwagi na ograniczenia finansowe na ówczeny moment pozostawiliśmy do wykonania odcinek o długości nieco ponad 4 kilometrów. Opracowane kosztorysy w 2016 roku (na moment zakończenia prac projektowych) przewidywały, że wartość tej inwestycji to nieco ponad 110 milionów złotych –  wyjaśnia Jacek Hawel naczelnik Wydziału Dróg .  – Ostatnie pięć lat to notoryczny wzrost kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, na które składają się koszty pracownicze, koszty podatkowe obciążające wykonawców oraz koszty materiałów. Pomiędzy 2016 rokiem a 2021 z dostępnych opracowań, analiz i statystyk wynika, iż w sektorze drogowym wzrost cen w zakresie robocizny, materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego wyniósł odpowiednio: 13,48%, 60,86%, 25,66%. Stąd też należy założyć, że dziś wartość inwestycji związanej z kontynuacją budowy drugiego etapu Drogi Regionalnej wynosi około 200 mln złotych brutto. Ponadto uwzględniając zaplanowane na 2022 rok podwyżki energii (30 %), paliw (60 %) utrzymujący się stan pandemii (który ogranicza dostępność materiałów i usług na rynku budowlanym) oraz galopującą inflację koszty związane z produkcją jak i usługami z pewnością również wzrosną co ostatecznie przełoży się na końcową wartość inwestycji, która może wynieść około 230 – 250 mln złotych (wzrost o kolejne 20%) – wylicza naczelnik.

info: rybnik.eu