Po Roku Studenta i EKO Roku przyszedł w naszej spółce czas na Rok Kultury – pod takim hasłem chcielibyśmy obchodzić rok 2019. Całość przedsięwzięcia będzie się opierać na pięciu filarach: historii, sztuce, muzyce, literaturze i teatrze.  

 Głównym założeniem naszej akcji jest chęć przybliżania oferty kulturalnej regionu za pomocą kolei. Chcemy przy tym pokazać, że pociąg może być nie tylko środkiem transportu w drodze do pracy czy szkoły – stąd też część atrakcji będzie się odbywać właśnie na pokładach pociągów. Mamy nadzieję, że Koleje Śląskie staną się w ten sposób swego rodzaju łącznikiem pomiędzy jednostkami kultury a mieszkańcami regionu.  PlanyRoku Kultury wpisują się przy tym również w wydarzenia ważne dla całego regionu, jak np. 100. Rocznica Wybuchu Powstań Śląskich czy Rok Stanisława Hadyny.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję oficjalnie zapowiedzieć naszą inicjatywę podczas konferencji prasowej, która – nieprzypadkowo – odbyła się akurat pierwszego dnia wiosny. Oprócz prezesa Kolei Sląskich Wojciecha Dingesa w spotkaniu brali udział również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – honorowy patronat nad Rokiem Kultury objął bowiem marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Patronat medialny nad całością przedsięwzięcia sprawuje Radio eM, które podczas briefingu reprezentował redaktor naczelny ks. Rafał Skitek.

– Kultura to ogromny atut województwa śląskiego, dlatego przyjąłem honorowy patronat nad Rokiem Kultury w Kolejach Śląskich. Obecny rok jest czasem szczególnym, w którym rozpoczynamy obchody setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich, dlatego tak ważne jest dotarcie z tą informacją do jak najszerszego grona odbiorców. Poprzez tę akcję chcemy także zachęcić mieszkańców regionu, by włączyli się w nurt wydarzeń kulturalnych i być może sami inspirowali kolejne – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

– Oferta jaką proponują nasze placówki kultury to krajowa i światowa czołówka. Dzięki akcji Kolei Śląskich mieszkańcy regionu i kraju będą mogli się o tym dowiedzieć i przekonać o jej różnorodności. Cieszę się, że Koleje Śląskie zdecydowały się w tym roku na promocję kultury – dodaje Michał Woś, członek Zarządu województwa śląskiego.

Całość projektu będzie podzielona na pięć sekcji tematycznych. Znajdą się wśród nich: historia, sztuka, literatura, muzyka i teatr. Dzięki temu wachlarz proponowanych atrakcji będzie na tyle szeroki, by niemal każdy znalazł w ofercie coś zgodnego z własnym gustem. Plan naszego Roku Kultury  został też w miarę możliwości dostosowany do istotnych wydarzeń kulturalnych w naszym województwie. Wówczas planujemy nie tylko działania promocyjne, ale również uruchamianie dodatkowych pociągów. Tego typu kroki będą towarzyszyć przede wszystkim wydarzeniom muzycznym, jako tym, które skupiają duże grono odbiorców – dzięki temu zamiast jechać na koncert własnym autem, będzie można wybrać transport publiczny. Nie będą to jednak jedyne okazje, by skorzystać z dodatkowych pociągów – specjalne połączenia pojawią się bowiem również przy okazji takich wydarzeń jak  np.Noc Muzeów czy Metropolitalna Noc Teatrów. Oczywiście podobnie jak w ubiegłych latach, tak i tym razem aktywnie włączymy się w Industriadę.

Część Roku Kultury związana z historią w znacznej mierze zostanie poświęcona Powstaniom Śląskim. W tym zakresie Koleje Śląskie podejmą współpracę m.in. z Muzeum Powstań Śląskich i Muzeum Śląskim. W nawiązaniu do tradycji Górnego Śląska nie zabraknie również elementów związanych z Barbórką. W planach jest także kontynuowanie akcji Kolej na Muzea, dzięki której z naszym biletem można taniej zwiedzać muzea i galerie biorące udział w projekcie.

Sporo ciekawostek czeka też na miłośników literatury. Planujemy m.in. odczyty fragmentów książek na pokładach pociągów, wycieczki „tropem literatury” oraz konkursy z nagrodami, dzięki którym będzie można poszerzyć swoją domową bibliotekę. Chcielibyśmy też, by nasze pociągi mogłyby się stać miejscem do kultywowania idei bookcrossingu. Dodatkowo w naszym kalendarzu  nie zabraknie rzecz jasna miejsca dla Śląskich Targów Książki.

Część atrakcji będziemy zapowiadać odpowiednio wcześniej, na przykład na naszej stronie internetowej. Część natomiast chcielibyśmy pozostawić w formie niespodzianki, tak aby zaskoczyć naszych podróżnych jakimś ciekawym koncertem, wystąpieniem aktorskim czy innym tego typu przedsięwzięciem. Do współpracy zaprosiliśmy wiele różnego rodzaju placówek kulturalnych, jak biblioteki, teatry, muzea, uczelnie czy organizatorzy muzyczni. Nie zamykamy się przy tym na kolejnych partnerów, jesteśmy otwarci na współpracę w ramach różnego rodzaju inicjatyw.

Całość Roku Kultury planujemy aż do grudnia, więc z pewnością w trakcie jego trwania dojdą jeszcze kolejne pomysły. Tymczasem zachęcamy wszystkich do śledzenia naszej strony internetowej i profili społecznościowych, a także wypatrywania niecodziennych atrakcji na pokładach samych pociągów!

Info: kolejeslaskie.pl