OPIEKA WYTCHNIENIOWA BARDZIEJ DOSTĘPNA:
 
Mam wielką przyjemność ogłosić start programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
 
To 80 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej.
 
 
„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. – Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Jeszcze niedawno tylko nieliczne samorządy oferowały – we własnym zakresie – wsparcie na zasadzie opieki wytchnieniowej. Uruchomiony w 2019 r. program to wsparcie z prawdziwego zdarzenia. W tegorocznej edycji rozszerzamy dostępność opieki, realizować będzie ją więcej placówek, zwiększony został także limit godzin usług opieki wytchnieniowej – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.
 
Kto może skorzystać ze wsparcia?
 
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi Jak to działa? W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w: ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki
 
Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?
 
W tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. – Do tej pory było to łącznie 240 godzin na opiekę świadczoną w ramach pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa i wsparcia w zakresie nauki m.in. pielęgnacji czy dietetyki – tłumaczy wiceminister i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodaje, po przekroczeniu limitu godzin gmina/powiat może przyznać kolejne godziny usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych. Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.
 
Informacja dla gmin – jakie dofinansowanie?
 
W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Udział środków własnych gmin/powiatów wynosi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usług. Program realizowany będzie od 6 marca do końca br. Nabór wniosków do programu Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Termin rozpatrzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Według danych z Elektronicznego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 r. w Polsce było ponad 766 tys. osób powyżej 18. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz blisko 219,5 tys. niepełnosprawnych dzieci do 16. roku życia.
 
 
ŹRÓDŁO: niepelnosprawni.gov.pl
 
     Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu (opiekunowie osób niepełnosprawnych) powinny pilnie zgłaszać się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej (telefonicznie lub mailowo)