Region: Jak gospodarować terenami zielonymi? Metropolia poznaje doświadczenia Zagłębia Ruhry

0
953

Jak gospodarować terenami zielonymi? Metropolia poznaje doświadczenia Zagłębia Ruhry

 

Modernizacja parków miejskich, przekształcanie terenów poprzemysłowych w strefy rekreacji, integrowanie rozwoju sieci dróg rowerowych i sieci transportu publicznego z siecią terenów zielonych to jedne z tematów wizyty studyjnej zorganizowanej przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię w Zagłębiu Ruhry.

 

W rozwoju metropolii chcemy korzystać z doświadczeń naszych zagranicznych sąsiadów  i stawiamy na aktywną współpracę. Obie nasze metropolie – i Metropolia Ruhry, i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – są niezwykle podobne pod względem swojej specyfiki, charakteru i historii. mówi Agnieszka Szczepańska-Góra, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej Metropolii GZM.

 

Dzisiaj Zagłębie Ruhry zakończyło proces restrukturyzacji. Jednym z jego wymiernych efektów jest rozwój terenów zieleni i obszarów rekreacji, które powstały na dawnych terenach poprzemysłowych i wrosły w krajobraz dawniej  industrialnych miast. Podobne działania rekultywacyjne w kierunku przyrodniczym lub rekreacyjnym były i są realizowane na terenie miast GZM, choć z pewnością na mniejszą skalę. Cenną lekcją z doświadczeń niemieckich jest więc nie tyle sam pomysł, co perspektywiczne planowanie i konsekwencja w realizacji przyjętych zamierzeń, nie mówiąc już o zapewnieniu środków finansowych- wyjaśnia Agnieszka Szczepańska-Góra.

 

W spotkaniach z przedstawicielami Metropolii Ruhry uczestniczą przedstawiciele  Katowic, Sosnowca i Zabrza. Reprezentowany jest także Park Śląski oraz Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

 

Pierwszy dzień poświęcony był tematom związanym z realizacją strategii rozwoju terenów zielonych. Przedstawiciele Metropolii odwiedzili m.in. zieloną dzielnicę akademicką, Park Kruppa w Essen oraz Las Industrialny w Gelsenkirchen. W programie dzisiejszego dnia  znalazła się m.in. wizyta na terenach mieszkalno- rekreacyjnych wokół Jeziora Phoenix w Dortmundzie.

 

W ubiegłym roku w sierpniu Metropolia GZM oraz Metropolia Ruhry podpisały list intencyjny o współpracy.  W dokumencie wskazano obszary, w ramach których obie metropolii mogłyby kooperować. Chodzi o sprawy związane m.in. z planowaniem przestrzennym, procesem transformacji gospodarki przemysłu ciężkiego do gospodarki opartej na wiedzy, rewolucją przemysłową 4.0, wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, zintegrowaną mobilnością miejską, rozwojem kulturalnym i usług metropolitalnych, międzynarodową i krajową promocją regionów i metropolii, wspólnym uczestnictwem w wydarzeniach międzynarodowych np. COP24.

 

Podpisany list intencyjny to dopiero pierwszy etap nawiązanej formalnie współpracy pomiędzy obiema metropoliami. Umowa, która uszczegółowi zakres i formę wspólnych działań, powinna zostać podpisana latem tego roku

 

Regionalny Związek Zagłębia Ruhry (Metropolia Ruhry): W jego skład wchodzą 53 gminy, leżące w centralnej części landu Północna Nadrenia-Westfalia (zachodnie Niemcy). Mieszka w nich ok. 5,1 mln osób. Największe miasta to: Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Herne, Recklinghausen, Bottrop. Zagłębie Ruhry z regionu przemysłowego stało się wiodącym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w Europie, gdzie koncertują się branże związane z technologią i usługami. Funkcjonuje tam ponad 160,5 tys. firm, które zatrudniają ponad 2,2 mln osób i wytwarzają ok. 5,6 proc. PKB Niemiec.

 

info: Metrolpolia GZM