Region: Dzień Śląskiej Flagi

0
245

Region: Dzień Śląskiej Flagi

Dzisiej przipadŏ dalszy ważny datōm dlŏ Ślōnskŏ. Ôbchodzymy już 102 rocznicã przijyńciŏ Statutu Ôrganicznego Wojewōdztwa Ślōnskigo. 15 lipnia 1920 roku sformułowano było gezec kōnstytucyjnõ, kerŏ nadŏwała autōnōmijõ Gōrnego Ślōnska. Statut przizwolōł tamtyjszy wojewōdztwu ślōnskimu szyrokõ wolność w moc dōmynach życiŏ. Była to piyrszŏ w II Rzeczypospolitej gezec kōnstytucyjnŏ – przijyntŏ jeszcze przed kōnstytucyjōm dlŏ cołkij Polski.

Na mocy Statutu Ôrganicznego Wojewōdztwa Ślōnskigo powołano było Syjm Ślōnski uchwalający włŏsny budżet, co zasiyloł Skŏrb Ślōnski, jak tyż ôkryślōne ôstały szyroke kōmpetyncyje, co ôbyjmowały sprawy: administracyje, policyje, flyjgi zdrowotnyj, ôświaty, industryje eli handlu.

Autōnōmiczne wojewōdztwo ślōnske faktycznie przestało fungować we wrześniu 1939 roku społym z ôkupacyjōm i prziłōnczyniym do Drittes Reich, a formalnie – 6 mŏja 1945 roku kedy kōmunistycznŏ Krajowŏ Dorada Nŏrodowŏ sniosła autōnōmijõ.

Dziyń Ślōnskij Fany je dniym uciechy z lokalnego patriotyzmu, dniym nadzieje na rozrost tyj ziymie jak tyż dniym fajrowaniŏ spōlnoty Ślōnzŏkōw. Dzisiyjsze świynto ôbchodzymy z inicjatywy Marka Plury – polskigo polityka, psychoterapeuty i działŏcza społecznego. Dziyń Ślōnskij Fany je ôbchodzōne w regiōnie ôd 2011 roku.

Fot. Adam Lipiński