Region: CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

0
309

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 r. rozpoczęło się składanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

W myśl obowiązujących przepisów od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma czas do dnia 30 czerwca 2022r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek złożenia deklaracji można zrealizować na na dwa sposoby:

-elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.

-w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW1.

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, piec kaflowy, bojler elektryczny, gazowy lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.