Pyskowice: „Program współpracy gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi” na 2023

0
389

Pyskowice

Wydział Spraw Społecznych i Sportu UM w Pyskowicach rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi” na 2023 r. 🤝 W związku z tym prosimy zainteresowane współpracą stowarzyszenia i inne podmioty sektora NGO o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które chcą realizować 💡

Propozycje zadań należy składać na formularzu dostępnym na stronie ⤵️
https://www.pyskowice.pl/zapraszamy-do-wspolpracy-organizacje-pozarzadowe,2022-07-18,s.html