Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zawiadamia za informacją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach , że 16.11.2018 r./17.11.2018 r. w godzinach od 2100 do 900.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie prowadziło prace związane z wymianą sieci magistralnej zasilającej w wodę miasto Knurów w związku z powyższym wystąpią braki wody w nw. rejonach: Czuchów ul. Graniczna, Gliwicka, osiedle Szczygłowice, Knurów ul. Zwycięstwa plus boczne, ul. Michalskiego plus boczne, ul. Rybnicka plus boczne, Niepodległości, Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska, gm. Gierałtowice.

Info: PWiK Knurów