Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach

że 06.07.2018 r. / 07.07.2018 r.

w godzinach od 22:00 do 6:00

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie usuwało awarie wodociągu na sieci magistralnej w Knurowie przy ul. Zwycięstwa

w związku z powyższym

wystąpią braki wody

w nw. rejonach: Szczygłowice, osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka
plus boczne, Niepodległości, Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,
gm. Gierałtowice

 

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here