PWiK Knurów: Braki wody…

0
393

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia, że

w dniu 23.09.2020 r. w godzinach od 7:00 do 12:00

w związku z prowadzoną rozbudową sieci wodociągowej
przy ul. Witosa, ul. Al. Lipowa w Knurowie

wystąpią braki wody

w budynkach przy ul. Witosa 6, 9 oraz od nr 11 do nr 33 b.

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.

Info: PWiK Knurów