Zamknięcie wody 28.11.18 r./29.11.2018 r. w związku z usuwaniem awarii na sieci magistralnej GPW

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach

że 28.11.2018 r./29.11.2018 r.

w godzinach od 2200 do 600

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie usuwało awarię wodociągu na sieci magistralnej
w Knurowie przy ul. Zwycięstwa/Lignozy

w związku z powyższym

wystąpią braki wody

w nw. rejonach: osiedle Szczygłowice, ul. Zwycięstwa (od ul. Lignozy
do ul. Rybnickiej) plus boczne, ul. Michalskiego plus boczne, ul. Rybnicka plus boczne, ul. Niepodległości, ul. Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,
gm. Gierałtowice.

 

info: pwik knurów