Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach

że 16.05.2018 r. / 17.05.2018 r.

w godzinach od 22:00 do 5:00

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie usuwało awarię wodociągu na sieci magistralnej
w Knurowie przy ul. Zwycięstwa

w związku z powyższym wystąpią braki wody

w nw. rejonach: Szczygłowice, osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka
plus boczne, Niepodległości, Dworcowa , Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,
gm. Gierałtowice

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.