Wydarzenie miało miejsce w Hali Sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach, ul. Kozielska 1

Celem III Gliwickich Targów Zawodów było promowanie kształcenia zawodowego w ramach wspólnej inicjatywy szkół zawodowych oraz przedsiębiorców.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów uczęszczających do klas gimnazjalnych oraz klasy VII szkoły podstawowej.

info: PUP Gliwice