Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej zaprasza na wieżę widokową kościoła pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach.

Wieża jest czynna dla zwiedzających d 1 maja  do 30 września, w każdą w niedzielę w godz. 16.00 – 17.00. W pozostałe dni tygodnia grupy należy zgłaszać w Biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Gliwice, Rynek 11,  tel. 32 231 05 76. Cena biletu – 7 zł.

Wejście na wieżę możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem.

Info: starostwo.gliwice.pl