Przyszowice: Przy muzyce o historii

0
224

Okazuje się, że muzykowanie w Przyszowicach ma bogatą historię. Działały tu orkiestry i zespoły, w których doświadczenie zdobywało wiele, znanych w lokalnym środowisku, osób. Gośćmi honorowymi czwartkowego spotkania byli panowie: Jerzy Cwelung, Mirosław Hajduk, Henryk Mandrysz, Kazimierz Pawlas, Paweł Skorupa oraz Manfred Sobota. Natomiast krótką pogadankę na temat przyszowickich orkiestr wygłosił Edward Pyka.

Spotkanie stało się okazją nie tylko do wspomnień dotyczących lokalnej historii ale również do wspólnego muzykowania.

/-/

info: Wieści Gminy Gierałtowice