Przebudowy ulicy Stokrotki i ulicy Wolności w odpowiedzi Prezydent Barbary Zwierzyńskiej

0
570

Podczas wczorajszej Sesji Rady Miasta padły pytania zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Henryka Hibszera odnośnie przebudowy ulicy Stokrotki i ulicy Wolności. Odpowiedzi udzielała zastępca Prezydenta Barbara Zwierzyńska.

Inwestycja modernizacji ulicy Wolności została w zasadzie zakończona.
Działania w pasie drogowym które miały miejsce przed świętami
były spowodowane likwidacją drobnych usterek na które umówiły się gmina Knurów i firma realizująca zadanie. Odbiór więc prawdopodobnie zostanie sfinalizowany.
Jeśli chodzi o ulicę Stokrotki gmina odstąpiła od umowy gdyż roboty zostały wykonane źle. Do wykonawcy już poszły 3 pisma, że ma zejść z budowy. Próby naprawienia tej drogi w ocenie gminnych inspektorów nie wyglądały najlepiej. Ulica nie nadaje się więc do odbioru. Gmina podtrzymuje swoje stanowisko, że odstępuje od umowy i wszystko co robi na tej drodze wykonawca jest bezprawne. Dzisiaj ma zostać przedstawiona inwentaryzacja robót do tej pory wykonanych i będą podejmowane ostateczne decyzje pod nadzorem prawnika.
Pomiary jakości wykonanych robót wykonała również firma zewnętrzna.
Ze względu na słabą jakość wykonanych robót nie było odbioru cząstkowego i technicznego.