Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności…” wybrano wykonawce

0
412

Została wybrana firma na realizację zadania:
„Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” – etap III, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności”.

Łącznik budzący tyle emocji więc do remontu.
Na realizatora zamówienia wybrano:
FIL-BUD Sp. z o.o. z Gliwic
Cena ofertowa – 839.312,05 zł
Termin zakończenia – 18 tygodni
Okres gwarancji – 60 m-cy